TB 40   ersatt med STB 55

TB 40-1: Ny Temperaturbegränsare med inbyggd självhållningskrets.
I vissa applikationer och reglerkretsar måste av säkerhetsskäl systemet vara bestyckat med DIN 3440 godkända enheter, TB 40-1 från PMA i Kassel, Tyskland uppfyller detta krav.
Konfigurebar från fronten eller via interface BlueControl och din Laptop eller pc.
Alla i processer förkommande ingångar kan lätt anpassas.
Passwordskyddat larmvärde.